Günümüzde ortodontide üst uzmanlık olarak kabul edilen lingual tedavi kliniğimizde aşağıdaki aşamalar dikkate alınarak uygulanmaktadır.

1- Laboratuar aşaması: Lingual tedavinin en önemli kısmını oluşturan laboratuar aşaması lingual tekniğin olmazsa olmazıdır. Lingual Teknik Uygulamalarında laboratuar desteği olmadan lingual tedavi yapmak mümkün değildir. Lingual tekniğin uygulanmaya başlandığı ilk yıllardan itibaren değişik laboratauar teknikleri geliştirilmiş ve günümüzde teknolojinin de yardımıyla bu teknikler kusursuz bir hale gelmiştir.

Dişlerin arka yüzeyleri ön yüzeylerine göre daha eğimli olduğundan kullanılacak teknik olarak klasik ortodontiye göre farklılıklar göstermektedir. Lingual braketlerin yapıştırılacağı dişlerin arka yüzeylerinin direkt olarak görülmesinin mümkün olmaması ayrıca ön yüzeylere göre daha düzensiz, eğimli olması ve değişkenlik göstermesi lingual braketlerin hasta ağzında hekim tarafından dişler üzerine direkt olarak yapıştırılmasına imkan vermez. Bu nedenle bu tedavide lingual braketler laboratuarda hastadan alınan çene kalıpları üzerine kişiye özel belirli değerler dikkate alınarak dizilir.

Teknik üzerinde çalışmaya başladığı 2000’li yılların başında eş zamanlı olarak kendi laboratauarını da kuran Dr. Cem Caniklioğlu o dönemde geliştirdiği TARG+TR@ sistemini günümüzde CAD-Cam teknolojisi ile modifiye ederek daha hassas hale getirmiştir.

Kliniğimizde lingual braket ve teller kişiye özel, kendi laboratuarımızda bilgisayar ortamında hazırlanmaktadır. Bu sistem sayesinde dişlerde tedavi sonunda elde edilecek durum öngörülerek, yapılacak diş hareketlerini uzayın 5 yönünde kontrol edebilmek mümkün olmaktadır. Bu şekilde tedavi sonunda teller üzerinde klinisyen tarafından yapılacak bükümler minimize edilerek tedavi süresinde bir kısalma sağlanmaktadır.

2- Tedavi sırasında kullanılacak kişiye özel ark telleri: Hastaya özel lingual ark tellerinin hazırlanması lingual tedavinin en önemli ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Tedavi sırasında hastada özel olarak kullanılacak ark telleri laboratauar işlemini takiben özel bir bilgisayar programı vasıtasıyla hazırlanmaktadır Bu sayede tedavi sırasında lingual teller üzerinde yapılacak bükümler azaltılarak hem tedavi süresinde kısalmakta hem de hasta konforu arttırılmaktadır.

3- İndirekt yapıştırma: Lingual Ortodonti'de en önemli üçüncü aşama laboratuarda hasta çene kalıpları üzerine yapıştırılan lingual braketlerin özel transfer kalıpları ile hasta ağzına yapıştırılma işlemidir. İndirekt braket yapıştırılması olarak adlandırılan bu işlemde sırasıyla; dişlerin arka yüzleri özel bir toz vasıtası ile temizlenir, diş minesi pürüzlendirilir ve son olarak transfer kalıpları içerisine yerleştirilmiş olan lingual braketler özel yapıştırıcılar ile dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılır. İndirekt yapıştırma sayesinde lingual braketler laboratuarda hasta çene kalıpları üzerinde tedavi sonucu öngörülerek yerleştirildikleri pozisyonlar korunarak, maksimum hassasiyet ile hasta ağzındaki dişler üzerine yapıştırılırlar.