Diş implantı kaza, hastalık veya çürük yolu ile kaybedilen dişlerin eksikliklerinin tamamlanmasında çene kemiğine yerleştirilen, doğal diş gibi görünen ve hissettiren en sağlıklı çözümdür.

 

Erişkin hastaların tel takma konusunda tercihi olan lingual tedavide erken diş kaybına bağlı olarak uygulanacak implant tedavisi öncesinde çekim boşluğuna devrilmiş olan komşu dişler dikeltilerek köklerin paralel olması sağlanmakta ve implant üst yapısı için ideal diş boşluğu oluşturulmaktadır. Birden fazla implant boşluğunun olduğu olgularda öncelikle boşlukların kapatılarak hastada kullanılacak implant sayısının azaltılması lingual ortodontinin ilk hedefidir. Bu aşamadan sonra öncelikle devrilmiş çapraşık, yamuk dişler düzeltilerek sıralanır. Çene kemiği içerisinde implantın geleceği bölgede komşu dişlerin köklerinin implanttan hafif uzaklaşacak şekilde açılandırılır. Lingual tedavi bitmeden hemen önce implant uygulanır ve tedavi sonunda implant üstü protez yapılarak tedavi sonlandırılır.

İmplant öncesi uygulanacak lingual ortodontik tedavide dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır. Ortodontik tedavi sırasında diş hareketine bağlı olarak yeni kemik oluşmaktadır. İmplant uygulaması yeni oluşan kemiğe yapılacaksa yaklaşık 3-4 ay kadar kemiğin olgunlaşması beklenmelidir. İkinci önemli nokta ise; implant uygulamasının tedavi sırasında erken yapılmamasıdır. Lingual tedavide erken implant uygulamalarında dişler hareket ederken implant sabit kalır ve implantta konum problemi yaşanabilir. Bu sebepten dolayı implant uygulamalarını tedavi bitiminden birkaç ay önce dişler son yerlerini aldıktan sonra yapmak daha uygun olacaktır.

İmplantlar tek diş eksikliğinde kullanılabildikleri gibi, birkaç diş eksikliğinde (köprüler) veya tüm diş eksikliklerinde (köprüler veya protezler) uygulanabilirler.

 

Dental implantların en önemli avantajları eksiksiz çiğneme fonksiyonu sağlaması, eksik dişler tamamlanırken komşu dişlerin kesilmesine gerek olmaması,ve bire bir gerçek diş gibi hissettirmesidir.

Diş eksikliğinde çene kemiğinde erime meydana gelmekte ve bu durum zaman içerisinde sağlıklı dişlere de zarar verebilmektedir. İmplant uygulamaları çene kemiğinin erimesini engeller ve doğal diş görüntüsünü korur, ayrıca konforludur. İmplantlar hastaların kendi dişlerine en yakın uygulama olup, güçlü ve istikrarlıdır. Dolayısı ile hastalar istedikleri her şeyi yeme konusunda özgür olacaklardır.

 

Halk arasında takma diş olarak bilinen total protezler, implantlar ile yerlerine sabitlenerek protez kullanıcılarının yaşam kaliteleri arttırırlar, ayrıca kuron ve köprü protezlerinin desteklenmesini sağlarlar. Bunun yanında implantların yerlerine uygulanacak geleneksel köprüler eksik dişin kökünü doldurmadığından kemik erimesinin önüne geçemezler. Bu durum yüz hatlarının bozulmasına ve kişinin daha yaşlı görünmesine sebep olabilir.

 

İmplant maliyetleri geleneksel köprü ve protezler ile karşılaştırıldığında daha pahalı bir tedavidir. Ancak ağız bakımını iyi olduğu durumlarda implantlar hayat boyu kullanılabilir ve bu açıdan değerlendirildiğinde başlangıç maliyetleri yüksek olsa da uzun vadeli olarak bakıldığında daha ekonomik bir çözüm olduğu anlaşılacaktır. Başlangıç masrafları yüksek gibi gözükse bile ömür boyu süren implantlar eksik dişlerin yerini alan paha biçilmez bir tedavi yöntemidir.

İmplant vidalarının belli bir genişliği ve yüksekliği olduğundan uygulanacağı bölge olan çene kemiğinin de belirli bir yüksekliğinin ve genişliğinin olması gerekmektedir. Kemik dokusunun yeterli olmadığı vakalarda implant uygulaması öncesinde greftleme denilen doku takviye işlemin yapılması gerekmektedir. İmplant uygulamasının kemik gelişimini tamamlamış hastalarda uygulanması gerekmektedir. Büyüme ve gelişimin devam ettiği genç hastalarda bu uygulama önerilmemektedir.

Sadece lingul ortodontinin uygulandığı kliniğimizde hastalarımızda görünmeyen diş telleri sayesinde yapılacak kısa süreli ortodontik tedavi ile daha sağlıklı implant uygulamaları yapmak mümkün olacaktır.